GINOP MFB Hitel energetika

GINOP MFB Hitel energetika

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

Kölcsönfelvevő (Végső Kedvezményezett) lehet

 1. természetes személy
 2. társasház/lakásszövetkezet
 • az összes önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületeinek 70%-át eléri a pályázók tulajdoni hányadát vagy a tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összértéke

 

Kizártak köre

 • természetes személy esetén
  • nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött, bevont Adóstárs(ak)ra is vonatkozik.
  • akinek az igazolt jövedelme – az Adóstársként megjelölt személyek igazolt jövedelmével együtt - nem fedezi a Kölcsön törlesztését;
  • a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
  • érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik, kivéve, ha rendelkezik fizetési halasztással vagy részletfizetési engedéllyel;
  • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  • aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
  • az államháztartásról szóló törvény vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
  • aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
  • akinek harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
  • aki a Hitelprogram keretében korábban nyújtott, lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;

 

 • társasház és lakásszövetkezet esetén
  • nem rendelkezik magyar adószámmal
  • akinek a vállalkozói KHR hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;
  • potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
  • 60 naptári napon túli, adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
  • amely 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik
  • amelyben tulajdoni hányad- vagy m2-arányosan számolva a 90 naptári napon túli közösköltség-tartozással rendelkezők aránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot;
  • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  • az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
  • az államháztartásról szóló törvény vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
  • támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
  • harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
  • Hitelprogram keretében korábban nyújtott, lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;

 

Támogatható tevékenységek

 

 1. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
 1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése.
 2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező
 3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik tevékenységgel együtt támogatható);
 4. fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:
  1. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (pl. kondenzációs kazánok beépítése);
  2. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása)
  3. kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag 4.a. pont, vagy B) 4.b. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
  4. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése
 5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése
 6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik tevékenységgel együtt támogatható)
  1. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje (kivéve vezetékek és kapcsolók);
  2. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek

 

 1. Megújuló energiafelhasználására vonatkozó tevékenységek
 1. napkollektoros rendszer telepítése a használatimelegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a használatimelegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
 3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, maximum a háztartási méretű kiserőmű méretig, de kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 

 

Egyéb önállóan támogatható tevékenység

 1. Projektelőkészítés költségei (összes elszámolható költség max. 5%-a)
  • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek
  • épületenergetikai melléklet
  • statikai szakvélemény
  • környezeti hatástanulmány

 

 1. Projektmenedzsment (összes elszámolható költség max. 2,5%-a)
 2. Műszaki ellenőri szolgáltatási díj (összes elszámolható költség max. 1%-a)

 

 

Kölcsön összege

 • természetes személy: minimum 500.000 Ft, maximum 10 millió Ft (5 millió Ft kölcsön felett fedezetet kell biztosítani vagy adóstársat kell bevonni)
 • társasház/lakásszövetkezet: lakásonként minimum 250.000 Ft, maximum 7 millió Ft (adósságszolgálati zárolt tartalékszámla)
 • Saját forrás min. 10%

 

 

Futamidő: legfeljebb 20 év

 

 

Projekt fizikai befejezésének határideje (szerződéskötéstől számítva):

 • természetes személy: max. 18 hónap
 • társasház/lakásszövetkezet: max. 24 hónap

 

 

Benyújtási időszak:

2022. december 31-ig bármikor, amikor a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak

Utolsó kifizetés 2023. december 31-ig.

 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel 

További tudnivalókért kérem töltse ki űrlapunkat, majd kolléganőnk visszahívja a további teendőkkel kapcsolatban.