Tudja Ön, hogy kültéri klíma esetén milyen engedélyeket kell beszereznie?

Tudja Ön, hogy kültéri klíma esetén milyen engedélyeket kell beszereznie?

A nyári forróság miatt egyre többen választják a klímák adta lehetőségeket, azonban vannak olyan fontos tudnivalók, melyek nem tudása is szankciót vonhat maga után, ahogy azt a híres szállóigévé vált mondat is mutatja: „A törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól!”

Nézzük azokat az eseteket, amikor nem kell engedély:

A nyári forróság miatt egyre többen választják a klímák adta lehetőségeket, azonban vannak olyan fontos tudnivalók, melyek nem tudása is szankciót vonhat maga után, ahogy azt a híres szállóigévé vált mondat is mutatja: „A jog nem tudása nem mentesít a felelősség alól!”

Nézzük azokat az eseteket, amikor nem kell engedély:

 • kültéri egység nélküli klímaberendezést vásárol
 • az érvényben lévő 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet értelmében a split klímakészülékek felszereléséhez nem kell építési engedély, csak akkor, ha a klimatizálás kiépítése során az épület tartószerkezetét, illetve tartószerkezeti elemeit megváltoztatják, átalakítják, kicserélik vagy megerősítik
 • ha Ön társasházban él, a homlokzaton a lakókkal közösen egyeztetve helyezheti el a klíma külső egységét - mindezt 2008 óta teheti meg -, ám néhány szabály betartásával csak, mint:
 • a klímát takartan kell elhelyezni a homlokzaton, az épület és homlokzat sérülése nélkül
 • az épület értékeinek, az épület védelmét szolgáló rendszerek sérülése nélkül
 • a környezet szennyezése nélkül
 • ártalmas mértékű páralecsapódás nélkül

Mikor kell engedélyt kérnie és hova kell fordulnia?

 • a fentiek kivételével minden esetben építési engedély köteles a klíma egység kültéri elhelyezése
 • aki vidéken él, úgy a területileg illetékes önkormányzatot kell megkeresnie - megyeszékhely, székhely, város, község, falu, stb.
 • aki Budapesten, úgy a főváros adott területi kirendeltségű építésügyi csoportjánál kell ezt kérnie, azonban legyen elővigyázatos, mert különböző mélységű szabályok vonatkoznak a klímabeszerelésre a kerületekben: ennek oka az adott terület településképi előírása
 • aki lifthofba telepítette a klímáját - hogy ne legyen szem előtt az egység - jobb ha ezt nem teszi, mivel a  253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet alapján előírást szeg meg:
 • „70. § (8) Légaknában klímaberendezés, hőcserélő (hűtő, fűtő) berendezés és annak tartozéka, égéstermék-elvezető, továbbá zajt, rezgést, lecsapódást vagy más káros hatást keltő berendezés, szerelvény nem helyezhető el.”
 • „71. § (3) Légudvarba nem szellőztethető bűzös, gőzös üzemű helyiség, nem helyezhető el zavaró hatású, zajt, rezgést, lecsapódást okozó, vagy más káros hatást keltő berendezés vagy annak tartozéka.”

Más szabályok vonatkoznak azokra a személyekre, akik társasházban élnek és szeretnének klímát vásárolni, illetve elhelyezni. Nekik a következőkre kell ügyelniük:

 • értelemszerűen minden klímabeszerelésnél építési engedély kell, kivéve az első bejegyzésben felsoroltakat, továbbáa Társasházi törvény (2003. évi CXXXIII.) erre vonatkozó paragrafusát köteles betartani, illetve az adott társasház szervezeti-működési szabályzatát
 • amennyiben közös tulajdonban lévő helyen - külső fal, homlokzat - szeretné elhelyezni a klíma külső egységét, úgy a Társasházi törvény 21. § (1) pontja a mérvadó:
 • „Az építtető tulajdonostárs a lakásában tervezett olyan építkezés megkezdéséhez, amely… az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt… közös épületrész, épület berendezés műszaki állapotának megváltozásával jár együtt, … köteles az ilyen munkával közvetlenül érintett tulajdonostársak tulajdoni hányada szerinti legalább kétharmadának írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.”

Azonban az internetet olvasva rátalálhatunk olyan történetekre is, amiben azt olvashatjuk, hogy az adott társasház négyötödös általános jóváhagyása szükséges a klíma elhelyezésére, ugyanakkor vannak olyan házak ahol egyáltalán nem engedélyezett a klímabeszerelés.

További felmerülő problémák:

 • műemlékvédelem alatt álló épületek
 • világörökséghez tartozó homlokzatok

Ezekben az esetekben, ha Ön klímát szeretne elhelyezni, akkor a Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodájához kell fordulnia engedélyért. A fentieket látva minden esetben fontos tudnunk, hogy milyen kategóriába tartozik az épület, melyben élünk. Legyen körültekintő és alapos, mielőtt vásárlásra szánja el magát! 

 

Tartalomhoz tartozó címkék: Klíma blog